این قالب

ایده پول ساز کسب و کار شماست
قالب حرفه ای یادگیری

مخصوص فروش آموزش

در حوزه های مختلف کسب و کار

فول دوره ویژه 6 انیمیشن 6 فیلم + The Queen’s Gambit

انیمیشن لوکا 26 دقیقه قسمت اول قسمت دوم خصوصی برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید بخش صوتی انیمیشن لوکا خصوصی برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید درسنامه انیمیشن لوکا خصوصی برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید انیمیشن 6 ابرقهرمان 24 دقیقه قسمت اول خصوصی برای مشاهده این درس باید دوره را [...]
سطح
متوسط و پیشرفته
ساعت آموزش
8 ساعت 15 دقیقه (6 انیمیشن 6 فیلم + The Queen's Gambit)
۳,۷۳۰,۰۰۰ تومان

دوره ویژه سریال The Queen’s Gambit

The Queen’s Gambit دوره ویژه مینی سریال The Queen’s Gambit (گامبی وزیر) 2 ساعت و 20 دقیقه قسمت اول دمو (رایگان) قسمت اول دوم خصوصی برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید قسمت سوم و چهارم خصوصی برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید قسمت پنجم و ششم خصوصی برای مشاهده این درس باید دوره را [...]
سطح
پیش متوسط و متوسط
ساعت آموزش
2 ساعت و 20 دقیقه
۱,۲۳۰,۰۰۰ تومان

دوره 6 انیمیشن 6 فیلم

انیمیشن لوکا 26 دقیقه قسمت اول قسمت دوم خصوصی برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید بخش صوتی انیمیشن لوکا خصوصی برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید درسنامه انیمیشن لوکا خصوصی برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید انیمیشن 6 ابرقهرمان 24 دقیقه قسمت اول خصوصی برای مشاهده این درس باید دوره را [...]
سطح
متوسط
ساعت آموزش
6 ساعت
۲,۵۳۰,۰۰۰ تومان
دوره اموزشی

3
دوره آموزشی

دانشجو

154
دانشجو

زمان آموزش

45
ساعت آموزش

جوایز

7645
فارغ التحصیل

آمار ما در یک نگاه

نشان دهنده موفقیت

ما می باشد

کتاب راهنمای بازاریابی

با این کتاب میتوانید بهترین بازریاب ایران شوید

نظر مشتریان

نظر تصویری بعضی از مشتریان ما