سلام

من علی اشرفی هستم

در کنار من میتونی زبان انگیسی رو خیلی راحت یاد بگیری

طعم خوش یادگیری زبان با مشاهده فیلم و سریال

در حوزه های مختلف کسب و کار

فول دوره ویژه 6 انیمیشن 6 فیلم + The Queen’s Gambit
متوسط و پیشرفته

8 ساعت 15 دقیقه (6 انیمیشن 6 فیلم + The Queen's Gambit) آموزش
37 دانشجو
۲,۴۲۰,۰۰۰ تومان

دوره ویژه سریال The Queen’s Gambit
پیش متوسط و متوسط

2 ساعت و 20 دقیقه آموزش
41 دانشجو
۸۹۰,۰۰۰ تومان

دوره 6 انیمیشن 6 فیلم
متوسط

6 ساعت آموزش
78 دانشجو
۱,۵۳۰,۰۰۰ تومان

هنرجویان گرامی من در یک نگاه

نشان دهنده موفقیت

ما می باشد

دوره اموزشی

3
دوره آموزشی

دانشجو

150
دانشجو

زمان آموزش


ساعت آموزش

جوایز


فارغ التحصیل

کتاب راهنمای بازاریابی

با این کتاب میتوانید بهترین بازریاب ایران شوید

نظر دانشجو های ما

بصورت تصویری با دانشجو های ما آشنا شوید